امروز دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ /

پيش دبستاني / برنامه كلاسي / برنامه کلاسها / برنامه /
اهداف و برنامه های گروه سنی 5 تا 6 سال

1

رشد عاطفی و اجتماعی

 

شکل­ گیری عادات

الف- عادات شخصی

ب- عادات اجتماعی – حسن­ رفتار – شراکت و همکاری،حضور منظم بهداشت شخصی و محیطی

ج - سلام احوالپرسی

پرورش توانایی مراقبت از رفتار شخص

الف- پرورش خودپنداری مثبت

ب- شرکت فعال در فعالیتهای گروهی

 

2

رشد جسمی و حرکتی

 

حفظ رشد مناسب

الف- رشد هماهنگی ماهیچه های بزرگ

ب- رشد وهماهنگی ماهیچه­ های ظریف

 

3

رشد زبان و سخنگویی

 

رشد مهارتهای شنوایی

تشخیص و تمیزصدا

رشد بیان کلامی

مسیریابی

بادقت گوش دادن

آمادگی نوشتن

تشخیص بینایی

 

4

رشد شناختی

 

رشد توانایی مرتب کردن

رشد توانایی مشاهده­ کردن

بخاطر سپردن بتواند کل را به خاطر سپرده و بازخوانی نماید

رشد حواس پنجگانه

رشد توانایی تفکر

درک کل به جز، جز به کل بیان مساله (ساده)

شناسایی آنها و مطابقت دادن

رشد توانایی نامیدن

شکل گیری مفاهیم محیطی

درک روابط کل و جز

مفهوم سازی رنگ ، شکل ، مفاهیم قبل ازعدد ،عدد، فضا ،زمان

 

5

رشد بیان خلاق و درک

 

رشد بیان خلاق از طریق فعالیتهای هنری

رشد حساسیت نسبت به رنگها وزیبائیها در طبیعت

رشد حرکات خلاق

رشد تفکرخلاق

فرستنده: سها

نام و نام خانوادگی
رایانامه
*
کدتصویری کدداخل تصویر
 
نام و آدرس ایمیل شما محفوظ است

توجه:دانلود و نصب دو نرم افزار فوق جهت استفاده بهتر از سایت پیشنهاد می شود .
کاربر حاضر : 2025/مجموع : 3587582