امروز دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ /

شعر كودكانه / کتاب داستان / ... /
خانواده

  

مانند دست است هر خانواده            

 

          هر کس یک انگشت در خانواده

 

بابادراین دست انگشت شصت است        

 

          آنکه نخستین انگشت دست است

 

انگشت بعدی ، یعنی نشانه             

 

          او مادر ماست ، خانم خانه

 

انگشت سوم یعنی برادر                 

 

         اینجا نشسته پهلوی مادر

 

پس آن یکی کیست،انگشت دیگر           

 

        آری درست است او هست خواهر

 

من هستم آخر انگشت کوچک              

 

       انگشتها را دیدی تو تک تک

 

ما پنج انگشت هستیم با هم            

 

       با هم شریکیم در شادی و غم

 

گر چه جدائیم ما پنج انگشت          

 

     هستیم با هم ، مانند یک مشت(2)
پیش دبستانی منبع
سها فرستنده

نام و نام خانوادگی
رایانامه
*
کدتصویری کدداخل تصویر
 
نام و آدرس ایمیل شما محفوظ است

توجه:دانلود و نصب دو نرم افزار فوق جهت استفاده بهتر از سایت پیشنهاد می شود .
کاربر حاضر : 2042/مجموع : 3587590