امروز دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ /

اطلاعات مورد نياز مشهدالرضا / شهر من / ... /
مهدکودک های خصوصی مشهد الرضا

فهرست مهدکودک های خصوصی تابع بهزیستی

فهرست مهدکودک های دولتی تابع بهزیستی

ردیف

نام مرکز

آدرس

پلاک

تلفن

نام مدیر مسئول

1

شیرخوارگاه وخانه نوباوگان علی اصغر (ع)

بولوار نمایشگاه ، بین المللی ، جاهد شهر

-

5130001

فرخنده پیرنهاد

*نوع خدمت : اجتماعی . سن مورد پذیرش : زیر 6 سال . جنسیت مورد پذیرش : مختلط . نوع فعالیت : روزانه

 

       فهرست مهدکودک های خصوصی تابع بهزیستی 

ردیف

نام مرکز

آدرس

پلاک

تلفن

نام مدیر مسئول

۱

آپادانا

بلوار وکیل آباد ، بلوار برونسی ، برونسی٦، خیابان اختر

۲۶

۵۰۱۸۵۲۴

ثمانه میربلوک

۲

آتوسا

آزادی٢٠

-

۶۰۵۴۰۸۲

فخری بدره

۳

ادب

کوی المهدی ، قائم ٣٦

۱۰

۳۸۶۴۱۰۴

زهرا مردانی

۴

آذین

جاهد شهر ، خیابان بوستان ١٣/٣

-

۵۲۱۲۱۲۵

دهقان

۵

آرام

شهرک شهید رجائی – بازشیخ – حاشیه پورسینا

۸۶۹

۳۷۱۰۱۵۷

فرشته چوبداری

۶

آرامش

خیابان کلاهدوز – کلاهدوز٨

۶۰

۸۴۲۴۲۷۸

آنا جعفری

۷

آرش

کوی امیرالمومنین ، خیبر٣

۱۷۴

۷۶۸۰۳۵۰

هما قدرتی

۸

آرین

بلوار ملک آباد ، خیابان گویا، بین گویای٦و٨

۲۴

۶۰۹۱۷۰۹

فاطمه فیضی

۹

آزاده

انتهای بلوار وکیل آباد ، خیابان بنفشه١١

۳۳

۵۰۱۰۵۴۰

ناهید صدقی فیض آبادی

۱۰

آسایش

بلوار شفا ، شفا4 ، بیست متری قائم ، نبش قائم٥

۲۳

۷۱۲۱۴۲۷

نسرین جعفری

۱۱

آسمان آبی

بلوار هاشمیه ، نبش هاشمیه٣١

۱۴۷

۸۸۱۸۹۴۶

سیمین صادقیان

۱۲

آشیانه پرستو

قاسم آباد ، بلوار شهید فلاحی ، بین شهید فلاحی١٢و١٤

۲۴

۵۲۱۶۷۹۶

نرگس امیری خلیل آبادی

١٣

آشیانه کودک

رضاشهر ، خیابان رضوی

٦٣

٨٧٨٤٣٩٦

زهرا قربانی خضری

١٤

آفتاب

بلوار خیام شمالی ، شهرک پردیس ، خیابان فیروزه ١٦

-

٧٥٣٥٨٠٠

مهناز نیک مرام

١٥

آفتابگردان

بلوار وکیل آباد سه راه کوکا ، تقاطع ایرج میرزا و فرهنگ

١٠٧

٦٠٤٣٤١٩

فاطمه توانا

١٦

آفرین

بلوار پیروزی ، خیابان کوثر جنوبی٤

٢٠

٨٨٢٣٢١٤

نسرین نداف

١٧

اقاقیا

بلوار شاهد ، شاهد٢٥

٣٠

٦٢١٥٨٨٣

فاطمه حسن زاده تنباکوئی

١٨

آل یاسین

شهرک کوشش ، حاشیه ٢٠متری

١٦٠

٥١١٦٨٥٨

صدیقه نظر یافته کاخکی

١٩

آنیتا

پایگاه ١٤شکاری ری ، امام رضا(ع) ، شهرک نیرو هوایی

-

٣٤٢٣٣٨٨

زهرا نصیری مورشکی

٢٠

آوا

طرقبه ، خیابان رسالت نقندر ، کوچه پنجم

١٤٣

٤٢٢٢٣٤٨

فاطمه عابد خراسانی

٢١

آوای شادی

بلوار طبرس ، چهارراه گاز ، بلوار بعثت ، کوچه بانک صادرات

-

٢٧٣٩٢٥١

طیبه رحیمی خواه

٢٢

آیدین

خیابان میثم ، میثم شمالی ٤٥

٥٧٩

٢١٢٦٤٥٣

عشرت حسین زاده جعفری

٢٣

آیلا

حاشیه بلوار ٢٢ بهمن – خیابان ٢٢ بهمن ١٦

٧

-

لیلا دادخدائی

٢٤

آی ناز

هاشمیه٤٧ ،پیروزی٣٩

١و٣

٨٨١٤٠٤٥

مریم حاجی قربان

٢٥

آیندگان

سید رضی ٥٥

٢٤٦

٦٠٣٣٠٧٤

شهناز پور رحیمی

٢٦

آینده سازان

کوی دکترا ، سه راه ادبیات ، روبروی جهاد دانشگاهی

٧٠

٨٤٣١٤٤٧

نوشین شریف کاشانی

٢٧

آئین

بلوار شهید کلاهدوز ، خیابان کلاهدوز٣١

-

٧٢٦٠٤٧٨

آذر پردل

٢٨

آئین تربیت

حاشیه بلوار آب و برق ، نبش خیابان 7 تیر 22

٢٩٢

٨٦٧٥٩٦٧

مریم فلاحتی رستگار

٢٩

آهنگ مهر

میدان امام حسین ، روبروی مسجد 72 تن

٧٢

٧٣٢١١٤٧

زهرا ظفری

٣٠

احسان

پروین اعتصامی ١٧

٢٧٣

٣٤١٩٤٤٨

مریم سفره ای

٣١

اردیبهشت

بلوار مجلسی ، مجلسی ٣٥

٨٢

٧٣٢٢٠٤٥

منصوره راه چمنی

٣٢

ارکیده

بلوار وکیل آباد ، دندانپزشکان ٩

٢٤

٥٠١٤٦٨٦

نصرت غفاریان

٣٣

ارم

خیابان سناباد ، تقاطع ابوسعید و کلاهدوز ، نبش خیابان کلاهدوز ١٣

٢٨

٨٤١٤٢٨٨

فرانک قهرمانلو

٣٤

ارمغان شادی

بلواردانشجو ، دانشجو ٢٣ ، چهارراه دوم

٤٥٥

٨٩٢٨٣٧٧

نسرین عباس زاده

٣٥

اسب سفید

دانشجو٤ ، چهارراه اول

٤١

٨٦٧٢٧٢٠

شهلا نژاد جواد

٣٦

اشتیاق

بلوار پیروزی ، میدان حر ، خیابان سرافراز ٥

٨٨

٨٨٣١٩٠٧

سیده عطیه شمسائی

٣٧

اشکان (شکوه)

بیمارستان امام رضا (ع) ، داخل محوطه بیمارستان

-

٨٥٤٣٠٣١

اندیشه صاحبی

٣٨

اطلس

بلوار سجاد ، خیابان فرهاد ١٩

١١١

٧٦٨٧٣٩١

سالومه قوام هاشمی

٣٩

افتخار

بلوار پیروزی ، میدان حر ، خیابان رهایی شرقی ٤

٣٢

٨٢٢٧٤٤١

مهین احمدی

٤٠

افسانه

خیابان راهنمایی ، بین سلمان فارسی٧و٩

-

٨٤٣١٩٨٥

شبنم بابازاده

٤١

افق

خیابان احمدآّباد ، خیابان طالقانی١

١١

٨٤٣٦٨٠٠

مریم توانایی

٤٢

اقاقیا

بلوار شاهد ، شاهد ٢٥

٣٠

٦٢١٥٨٨٣

فاطمه حسن زاده

٤٣

الماس

قاسم آباد ، بلوار شریعتی ، خیابان شریعتی٧٣

٢٥

٥٢١٥٥٩٥

افسانه خوشدل نظامیان

٤٤

الهه ناز

هنرور١٦ ( هدایت١٢)

٤٣

٧٥١٦٦٠٦

فرشته خادم دوست

٤٥

امید

خیابان دکتر بهشتی، دکتر بهشتی٨ ، سمت چپ

٦/٢

٨٥٤٦٠٤٩

گیتی ترابی

٤٦

امیر

بلوار سجاد ، خیابان امین١

-

٦٠٩٤٣٤٣

هما قوامی

٤٧

امین

وکیل آباد٣٣

-

٨٩٣٥١٩٧

زهرا عرب عجم فهادان

٤٨

انیس

بلوار٢٢ بهمن ، بین خیابان شیرودی٢٦و٢٨

٩

٣٦٤٤٧٨٥

مرضیه صنم ناز

٤٩

اورانوس

حاشیه بلوار کلانتری ، بین مهد وعارف قزوینی

-

٨٧٨٨٢١٠

حبیبی

٥٠

ایثار

٣٥ متری المهدی ، مقابل بانک ملت

١٩٢

٣٨٥٦١٨١

حبیب اله صادقی

٥١

ایران

قاسم آباد ، بلوار اندیشه ، اندیشه٣٢

٨٣

٦٦٢٧٨١٢

صغرای تکلو ابدالی

٥٢

ایزد

مهرآباد ، خیابان عبادت١٢ ، دست راست ، کنارمدرسه مهاجر

١٠٣

٢٥٧٤٧١٧

ملیحه اشرف زاده

٥٣

ایمان

بلوار فردوسی خیابان ابن سینا غربی

119

7686066

زهرا مصححی

٥٤

باران

بلوار معلم ، معلم٣٣، چهارراه اول

271

6048917

زهرا رسولی

٥٥

باغ کودک

بلوارسیدرضی ، سیدرضی١٦

271

6097172

میترا فتاحی معصوم

56

بامشاد

صیاد شیرازی 15

175

8658043

مژده نقابت طباطبائی

57

برف

امامت8

-

6041999

فرناز مهدی زاده

58

بعثت

بلوار هاشمیه ، هاشمیه 28

94

6015862

اعظم صابرنیا حسینی

59

بلوط

بلوار هاشمی نژاد ، هاشمی نژاد 11 ، نرسیده به4راه عشرت آباد

11

2226999

لاله جهرمی

60

بهار

بلوار سجاد ، خیابان حامد یک

25

6045729

شهرزاد صدرائی شاملو

61

بهاران

آب و برق ، صیاد شیرازی32

67

8678939

فرح خلیلی

62

بهار اندیشه

بلوار وکیل آباد ، بلوار دانشجو 11

125

8938140

پروین کریمیان

63

بهار زندگی

بلوار معلم ، معلم19

143

6057609

زهرا عابدی

64

بهرنگ

بلوار اقبال لاهوری ، نبش اقبال لاهوری 21

1

5013490

مژگان ناصری

65

بهشت فاطیما

بلوار طبرسی شمالی ، خیابان طبرسی 38 ، ده متری امینی

-

2139791

فاطمه برادران کاشانی

66

به گل

قاسم آباد ، خیابان شهید فلاحی 63

3

6611894

فاطمه ایمان دوست

67

بهناز

بلوار طبرسی ، خیابان طبرسی 28 ، میلان دوم

103

2116869

مرضیه مختار شاهی

68

بیتا

بلوار هاشمیه ، هاشمیه 67

24

8810271

فریبا بابکی

69

پاکان

میدان توحید ، ابتدای خیابان سنائی ، کوچه فعال

-

72586746498630

طیبه آقائی

70

پائیزان

قاسم آباد ، بلوار ادیب ، خیابان ادیب 36

28

6215870

زیبا احسان

71

پدیده

فلسطین 8

-

-

سمیرا معینی

72

پرتو

بلوار وکیل آباد ، کوی دانشگاه ، خیابان شهید باهنر 10

1/7

8813908

فاطمه شریفی نوقابی

73

پروانه

بلوار وکیل آباد ، خیابان قائم مقام فراهانی 17

59

8674649

فرانک فروزان فر

74

پری کوچولو

وکیل آباد ، چراغچی 17

49

8674307

اعظم خردمند

75

پرستش

فلسطین 18

15

7616219

معصومه مهاجرین

76

پگاه

بلوار وکیل آباد ، جنب بلوار اقبال لاهوری

-

5017719

افسانه جود دوست

77

پونک

انتهای خیابان مطهری شمالی ، ایثارگران 3، میلان

9

7311271

منیره یوسفی فرد

78

پونه

چهارراه بی سیم ، جنب مخابرات

26

8517608

نسرین جاودانی جامی

79

پویا

خیابان آبکوه 15 ، نبش خیابان ایرج شمالی

1

7292504

شیوا دیشیدی

80

پیام

قاسم آباد ، بلوار اندیشه ، اندیشه 69

9

6226162

زرین تاج ایرانی

81

پیروز

طبرسی شمالی ، عباس آباد

118

6618660

اشرف معطریان

82

پیمان

بلواروکیل آباد،خیابان وکیل آباد 77، خیابان فارغ التحصیلان20

45

5024783

شکوفه حاجی پروانه

83

تابنده

خیابان امام رضا ، امام رضا 60

140

-

تکتم مکاری فارسی

84

تارا

بلوار عبدالمطلب ، عبدالمطلب 22، خیابان نکاح2

10

7241717

زهرا ستاره

85

تبسم

گلشهر ، فلکه کهنه ، شفیعی 2

164

2592049

نازنین سهرابی

86

ترنج

رضاشهر ، شهرک طالقانی ، خیابان ارغوان 9

1

8711464

زری سعیدی گلستان

87

ترنگ

بلوار فرودگاه ، چهارراه مقدم ، پروین اعتصامی 35

305

3425475

ناهید تبریزی

89

تک گل

قاسم آّباد، شریعتی 59

-

5211214

آرزو حاجی یاری

90

تندیس

خیابان گاز ، خیابان خاک زاری ، چهارراه چهارم

126

2700026

محبوبه دهقان نیری

91

توتیا

پل فرامرز عباسی ، نبش فرامرز 58

1

-

حوا ارژنگ

92

ثمین

بلوار فرهنگ ، حد فاصل بلوار دانشجو و قائم مقام فراهانی

100

8661077

مهناز مهرآور گچکوبان

93

ثنا

عشرت آباد ، خیابان اسدی طوسی

31

-

سوسن نجاتیی حاتمیان

94

جانان

بلوار هاشمیه ، خیابان هاشمیه 11

11

8818616

فریده حمزه

95

جاوید

بلوار سید رضی ، نبش سید رضی 40

261

6050005

مژگان حضرت زاده

96

جوانه

دکتر بهشتی 28 ، ابتدای خیابان امیر کبیر

70

8427498

شهرزاد ابراهیمی

97

جهان کودک

بلوار فردوسی ، خیابان مهدی 2

18

7616663

زهرا فرحدل

98

چتر آبی

خیابان احمد آباد ، خیابان پاستور ، نبش پاستور 8

68

8432427

اکرم ظرفیان

99

چلچله

خیابان حجت ، حجت9

3

2226345

مریم وزیری

100

حامی

امامیه 64

-

-

عصمت طباطبائی

101

حانیه

نبش بلوار شهید موسوی قوچانی

-

7251073

معصومه حسینی کرمانی

102

خاتون

امامت 19

49

6054082

طاهره ظهوریان ثانی

103

خاطره

بلوار سجاد ، خیابان بهار 15

-

7658291

ملیحه مشورت

104

خجسته

بلوار وکیل آباد ، بعد از پل تربیت

119

8647082

مرجان جمشیدی

105

دارا و سارا

بلوار عبدالمطلب ، بین عبدالمطلب 1و3

55

7312185

غذرا جهانبانی

106

داریوش

بلوار حافظیه ، حافظیه7

5

8654898

فاطمه هراتی

107

دانا

میدان صبا ، حاشیه 80 متری

20

3857862

سهیلا قربانپور

108

دانش و هنر

بلوار امامت ، خیابان امامت 27

174

6098848

فتانه یوسفی

109

درخشان

چهارراه برق ، طبرسی40 ، خیابان شیخ صدوق یک

164

2730682

راحله گلمکانی

110

درخشش

بلوار کوثر ، خیابان کوثر 4

32

8812014

فاطمه حکاک صادق

111

درنا

بلوار کوثر ، خیابان کوثر 14

73

8811256

محبوبه اسکوئیان

112

دنیا

چمن 41

39

3418236

آزاده باغدان

113

دنیای آرزو

بلوار شاهد ، بین شاهد 59 و 61

97/4

6635671

زهرا بخشی

114

دنیای سبز

بلوار پیروزی 20 ، خیابان حق شناس 12

1

8788187

رقیه رجب زاده

115

دنیای فرشتگان

بلوار سجاد ، نرسیده به چهارراه بهار

69

7646422

اقدس معدنی

116

دنیای کودک

خیابان بزرگمهر 13 ، کوچه بهزاد

47

7684837

فرشته امین زاده

117

دوستی

بلوارمعلم ، خیابان معلم 86 ، خیابان معاد 20

216

6045187

مرمر شجاع شهباز

118

دیبا

بلوار ابوطالب ، خیابان ابوطالب 25

173

7242877

فاطمه دائمی همت

119

رایحه

قاسم آباد ، بلوار اندیشه ، نبش خیابان رازی 11

67

6631460

اکرم هراتی

120

رخساره

قاسم آباد خیابان استاد یوسفی 37 و 39

283

6619119

لیلا زیبایی

121

رسا

طرق ، خیابان امام خمینی ، جنب مسجد امام

155

3922009

فاطمه اخلاقی طرقی

122

رسالت 1

بلوار سجاد ،  نیلوفر 2

13

6041907

زهرا نصیریان

123

رسالت 2

بلوار سجاد ، بین پامچال و مرجان

-

6058875

لیلا بهداد

124

رشد

بلوار فرامرز عباسی ،  نبش فرامرز عباسی 24

-

6092255

فائزه رزاقی

125

رضا و زهرا

بلواروکیل آباد ، خیابان سروش ، نبش سروش 25

-

6063116

نصرت حاجی زاده دریایی

126

رضوان

فلاحی 2 ، کوشش 6/9

56

5210268

فاطمه تقی زاده

127

رعنا

قاسم آباد ، بلوار فلاحی ، فلاحی 4

-

5214489

مهناز غفوری

128

رنگین کمان

خیابان مطهری جنوبی ، خیابان عطار غربی

109

7297349

تهمینه کامل فولادی

129

رویا

خیابان احمد آباد ، خیابان بابک یک

13

8429255

رویا لطفی

130

ریحانه

بلوار فدائیان اسلام ، خیابان فدائیان اسلام 10

28

8549852

زهرا مهاجری

131

زمرد

بلوار وکیل آباد ، بلوار فراهانی ، خیابان قائم مقام فراهانی4

16

8672220

مریم عرفانیان

132

زهرا

بلوار وکیل آباد ، بلوار اقبال لاهوری ، خیابان اقبال لاهوری 2

41

5012340

طاهره بهروزیان فرد

133

زهرهزیبا

بلوار مجلسی غربی ، بین مجلسی 19 و21

-

2767844

الهام جلالیان

134

زیبا

قاسم آباد ، 4راه راه آهن ، نقاطع خیابان دکتر حسابی و فلاحی

71

6222882

زیبا عبادی

135

ژاله

رضاشهر ، خیابان پیروزی 7

127

8781693

زرین دخت منظری

136

ساجده

مقابل پنج تن ، بلوار همت ، خیابان همت 31

116

2715091

زهرا ایوبی

137

ساحل

خیابان فدائیان اسلام 12 ، خیابان نسترن 28

77

3411128

معصومه سالاری

138

سارا

خیابان کوهسنگی ، کوهسنگی 15

5

8402137

ژیلا منظری

139

ساغر

خیابان بحر آباد ، خیابان سعادت 3

40

6655949

الهه طاهری

140

سامان

بلوارهاشمیه ، خیابان هاشمیه 6 ، چهارراه دوم

16

8814811

اعظم علیزاده بقال

141

سایه

کوی امام هادی ، امام هادی 14

4

6657216

نسیم نادری مقدم

142

سپهر

خیابان احمدآباد ، خیابان رضا6

66

8425445

نیلوفر تحقیقی

143

سپیده

معلم 24

255

6050979

میترا سلامی قندهای

144

سپیده سحر

معلم24

255

6050979

میترا سلامی قندهاری

145

ستارگان

بلوار سجاد ، خیابان نیلوفر ، نیلوفر 1

31

7680675

ناهید حقایقی

146

ستاره ها

آب و برق ، نبش هفت تیر 24

-

8666001

ستاره رحمانی لشگری

147

ستایش

بلوار وکیل آباد ، شهرک لادن ، لادن 41

60

5022442

فره مختاری قرائی

148

سجاد

قاسم آباد ، کوشش 10

166

6611637

ناهید خورشیدی پاجی

149

سحر

بلوار فرامرز عباسی ، فرامرز عباسی7

1/15

6087076

عصمت زمانیان یزدی

150

سرافراز

بلوار پیروزی ، نبش خیابان سرافراز 18

7

8227247

فاطمه طالبیان عنبرانی

151

سرو

بلوار سید رضی ، سید رضی25

252

6051564

بهاره بیژه محمدزاده

152

سروش

بلوار سجاد ، چهارراه خیام ، خیابان بیستون 9

3

7687474

انسیه الداغی

153

سعید

بلوار طبرسی ، خیابان المهدی غربی 11

119

2738749

راهبه رحیمی

154

سفید برفی

بلوار آزادی ، خیابان آزادی 40

13

6050255

فرحناز حاجی یاری

155

سما

بلوار وکیل آباد ، شریف 3 ، مجتمع دخترانه سما

42

8681020

لیلا باسطوت

156

سوده

خیابان احمدآباد ، خیابان عدالت یک

90

8403847

مرجانه نجفیان

157

سوره

خیابان بهار ، انتهای ابن سینای غربی

365

6048372

سیده فاطمه موسوی

158

سوسن

خیابان آیت ا.. کاشانی ، بین کاشانی 10 و 12

303

2230521

سکینه رستگار مقدم

159

سولماز

بلوار پیروزی ، جنب پل هوایی

466

-

فریده خدائی گمینی

160

سهیل

انتهای بلوار لادن ، ساختمان سابق مهد اقاقیا

90

8678931

زهرا حسن آبادی

161

سی رنگ

طرقبه ، خیابان امام رضا ، امام رضا 21 ، کوچه سربرقی

-

5590456

نسرین بندی گلستانی

162

سیما

بلوار ملک آباد ، خیابان فرزان 10

19

6065788

سیما راضی آستارائی

163

سینا

بلوار شهید رستمی 22 ، مجتمع آپارتمان های آستانقدس

-

3647087

زهرا کامل سیدی

164

شاپرک

خیابان آبکوه ، خیابان مجد شمالی ، نبش مجد 2

12

7294766

فریبا مددیان سرایی

165

شاتوت

شهرک ابوذر ، جنب پارک شادی

177

3810007

فاطمه اکبر نژاد

166

شادمانه

بلوار ابوطالب ، خیابان ابوطالب 36

4

7242028

ثریا حاجی زاده

167

شادی

نبش ایرج میرزا 31

155

6075992

اقدس رضازاده باجگیران

168

شایسته

بلوار وکیل آباد ، بلوار کوثر ، خیابان کوثر 43

26

8811788

شکوه نعمتی

169

شباهنگ

میدان حر ، بلوار سرافرازان ، سرافرازان 7

12

8821885

معصومه مزینانی

170

شفیق

بلوار مفتح ، خیابان مفتح 4

313

2714164

مریم حاجی جعفری

171

شفق

بلوار حسابی 14

-

6221415

مریم میر احمدی

172

شقایق

قاسم آباد ، خیابان دکتر حسابی42 ، بین حجاب و اندیشه

245

6220844

مهناز تمیز

173

شکوفه ها

خیابان سناباد ، نرسیده به چهارراه کلاهدوز

423

8411233

فرخ فراهانیان

174

شکوفه های

ویلاشهر ،  امام رضا 2

13

5510195

تکتم کیوان

175

شکیبا

شهرک صدا و سیما ، میدان سلمان فارسی ، خیابان رضوی 37

-

8788691

آدیشا غلامی راد

176

شمس

بلوار فلسطین ، فلسطین 12 ، نبش چهارراه سوم

-

7681098

فرزانه جان قربان

177

شمشاد

قاسم آباد ، فلاحی 16 ، فاطمیه 8

27

5218451

زینب زهرکش فریمانی

178

شهاب

خیابان امام رضا ، امام رضا 40 ، چهارراه پنجم

108/5

8592406

آمنه عسگری عاشق آبادی

179

شهرقشنگ

بلوار دانش آموز ، دانش آموز 4

-

6061271

ستار امین رضایی

180

شهرزاد

سه را زندان ، خیابان شهید ، ستاری 15

17

8682706

طاهره دارابی

181

شهره

امامت 50

41

6058709

اکرم هنرمند

182

شیربن

کوی طلاب ، خیابان طباطبائی 28

-

2573881

لیلی خدیوی زند

183

شیوا

شهرک ابوذر ، بلوک 189 ، واحد 3

-

3810364

منیره سرزهی

184

صبا

کوی سیدی ، حاشیه 35 متری ، مقابل ایستگاه اتوبوس

26

3850737

طیبه امینی

185

صدرا

خیابان مطهری شمالی ، مطهری شمالی 22

414

7244915

سهیلا سعید عسگری

186

صدف

آب و برق ، بلوار هنرستان

399

8678505

عصمت خیاط کهنوئی

187

صدگل

بلوار ملک آباد ، نبش ملک آباد 5

235

7685040

فاطمه براتی مشهدی

188

طراوت

بلوار جانباز ، حاشیه بلوار شهید ساجدی ، بین خ فخر و فجر

56

7681018

مژگان خیاط پور

189

طلا

شهرک امام هادی ، سعادت27

46

6655038

شیدا مدیر خازنی

190

طلوع

قاسم آباد ، بلوار امامیه ، امامیه 14

25

6618503

زهرا احراری

191

طلیعه

بلوار طبرسی ، 20متری ابوذر ، ابوذر 2

656

2700904

فاطمه شجاع

192

طوبی

بلوار هفت تیر ، حاشیه هفت تیر 4

122

8678527

فریبا خوش سلیقه بافتی

193

عارف

چهارراه گاز ، بلوار بعثت

432

2705731

افسانه دربان رضوی

194

عاطفه

خیابان کوهسنگی ، بین خیابان شهید بهشتی 34و36

124

8423808

منیره صادقی

195

عسل

بلوار میلاد ، میلاد2 ، چهارراه اول

128

6052780

مرضیه مسعودی بجستانی

196

عطا

بلوار توس ، خیابان توس 1 ، چهارراه اول ، سمت چپ

128

7640299

مهناز کلالی سجاوند

197

عطیه

قاسم آباد ، بلوار شاهد نبش شاهد 14

-

6611378

فاطمه مسلم نیا

198

علم

قاسم آباد ، اندیشه 3/19 ، چهارراه دوم، سمت چپ

20

6638276

فرخنده سلطان احمدی

199

علی و فاطمه

چهارراه گاز ، به سمت سمزقند ، آیت ا... عبادی 78

78

7332061

مژگان مشهدی

200

عماد

بلوار عبدالمطلب ، عبدالمطلب 45 ، بین خیابان قائم 12و14

66

7520101

الهه انصاری

201

غزل

خیابان حر عاملی ، حرعاملی 33 ، نبش خیابان 12

-

7274499

زهره حق پژوه

202

غنچه

شهرک آزادگان ، خیابان پایداری 6/1

2

8218171

سارا جلالیان

203

غنچه های ضامن آهو

شهرک نوفل لو شاتو ، حاشیه جاده

19

7783400

مهشید اخوین

204

فاطمه الزهرا

حد فاصل چهارراه شهید هاشمی نژاد و چهارراه زرینه

241

2251216

زهرا حمیدیان فرد

205

فاطیما

بلوار طبرسی شمالی ، خیابان طبرسی 23

29

2131503

طاهره شاد

206

فجر

التیمور ، خیابان 22 درب دهم

-

2123302

بنت الهدی ایوبی

207

فراز

بیست متری طلاب ، علیمردانی 11

17

2735460

صدیقه زنگوئی

208

فردوس

تربیت 18

29

8670642

محمدباقر قائمی

209

فرزانگان

بلوار دانشجو ، دانشجو 10

12

8682600

مهری اهردمی

210

فرزانه

قاسم آباد ، بلوار شریعتی ، بعد از شریعتی 43

151

6612736

مینا آذری

211

فرشته

خیابان مطهری شمالی ، مطهری 28

19

7250271

زهرا یاوری

212

فرشتگان

شاندیز ، ولیعصر ، فرخی 18

395

4284904

مستغنی یزدی

213

فروزنده

قاسم آباد بلوار شریعتی ، خیابان مروارید

162

6615180

فرحناز ریاضی مشهدی

214

فروغ

قاسم آباد ، بلوار شریعتی ، بین شریعتی یک و سه

-

6628484

عزت شاه بخش رضوی

215

فضیلت

گلشهر ، خیابان روح آباد 24

-

2583903

محبوبه مکاریان خراسانی

216

قائم

انتهای خواجه ربیع ، یوسف زاده 6

27

7420517

عشرت آرام

217

قوی سفید

16 متری  شهید بهشتی ، روبروی دبستان

-

2126131

زهرا ظفردخت

218

کاج

کوی دکترا ، نبش خیابان بهشت

1

8429048

فاطمه سدید

219

کلبه ستاره ها

میدان اول بلوار هنرستان ، بلوار صاحب الزمان

97

8675298

مرضیه ابراهیم پور

220

کوثر

میدان امام خمینی ، خیابان شهید حاج علی اشرفی

19

8594865

راضیه تسلی گیوی

221

کوچولوهای ناز

بلوار امام خمینی ، امام خمینی 36 ، بعد از چهارراه پنجم

131

8545779

مرضیه محسنی نیا

222

کودکانه

میدان عسگریه ، خیابان علامه 16 ، چهارراه سوم ، سمت راست

257

2593799

الهام موسوی مشهدی

223

کیمیا

قاسم آباد بلوار شاهد ، خیابان شاهد 68

10

6617311

مهین دلقندی

224

گل آرا

قاسم آباد ، چهارراه دکتر حسابی ، خیابان راستی 16

46

6222326

راحله ظریفچیان جاوید

225

گلباران

قاسم آباد ، بلوار شاهد ، خیابان شاهد 26

45

5225516

بتول زارع پروین

226

گل بو

بلوار پیروزی ، حد فاطل پیروزی 64 و 66

51

8671849

وحیده مختاری قرائی

227

گلپا

شهرک ثامن ، 18 متری جوادالائمه ، خیابان شهید شاهسوند

63

2587307

خدیجه هاشمی

228

گل پرور

8 شهریور ، خیابان بنفشه 10

7

2591154

مریم الهامی مقدم

229

گلچین

انتهای مطهری 46

112

7313056

جمیه تقوی سبزواری

230

گلریزان

بلوار عبدالمطلب ، خیابان عبدالمطلب 13

357

7584200

فاطمه دهقان نیری

231

گل زندگی

قاسم آباد ، خیابان دکتر حسابی 38

-

6226404

گل آراء مهربد

232

گلسار

کوی امیر ، خیابان ولیعصر 20

42

7697812

فاطمه زیبا حقیقی

233

گلستان

بلوار قاضی طباطبائی ، خیابان طباطبائی 8

63

7268896

نسرین طهماسبی

234

گل سرا

خیابان 17 شهریور ، عنصری شرقی ، خیابان یاران 5

25

3412509

منیره خان قویی

235

گل سرخ

آزادشهر ، بلوار امامت ، امامت 34

20

6056450

زهرا قناد قرصی

236

گل گندم

خیابان خواجه ربیع ، انتهای بلوار فاطمیه

169

2761456

فرانک کریمی

237

گلهای بهشت

خیابان خواجه ربیع ، عبادی 47

-

2227744

محبوبه موسوی

238

گلهای داوودی

میدان بار نوغان ، خیابان رسالت - 20م قائم ، نبش قائم 29

12

7337919

اکرم نیکوکار

239

گلهای زندگی

بلوار سجاد ، چهارراه بهار

134

7684653

فخر الملوک وندانی

240

گوهر

سی متری طلاب خیابان مفتح 17

161

2737542

مرضیه سادات

241

گیتی

خیابان خواجه ربیع ، کوچه شهید چرانی

33

7414455

معصومه سلوگردی

242

گیشا

بلوار دانشجو ، خیابان دانشجو 5

72

8934326

گیلدا خسروی

243

لادن

بلوار سازمان آب ، خیابان شهید صادقی19

105

7269093

زهرا مقیمی

244

لاله ها

فرامرز عباسی 36

52

6055258

حسین احمدزاده چابک

245

لبخند کودک

سی متری طلاب ، خیابان مفتح9

148

2735460

زهره رضائی

246

لبخند گل

سی متری طلاب ، خیابان مفتح 32

541

-

معصومه کشت گر

247

مادر

چهارراه لشگر ، خیابان امام خمینی 31

12

8543741

فاطمه طهماسبی

248

مارال

خیابان امام رضا ، امام رضا 64

8

8543787

عصمت حسین زاده

249

مامک

سی متری دوم احمد آباد ، خیابان ابوذر غفاری 17

30149

8405085

مرضیه امین الشریعه نجفی

250

ماندگار

خیابان پنج تن 3 ، خیابان سلمان 8

10

2137922

ملیحه برات زاده

251

ماتی

خیابان امام رضا 74

128

3437833

شیرین خسروجردی

252

ماه گل

بلوار هفت تیر ، خیابان هفت تیر 14

28

8693597

حسنی زاده

253

مائده

کوی سیدی ، خیابان المهدی ، کوچه سی و پنج متری

25

3864546

اقدس الهی قربانی

254

مبارکه

جاده قدیم قوچان ، شهرک خاتم النبیا ، خیابان امین 5

-

6665740

فاطمه کرمانی

255

متین

بلوار وکیل آباد ، خیابان صدف 30

69

8688328

شراره هامپا

256

محبت

بلوار وکیل آباد ، خیابان صدف 11

46

8673655

منیژه شهابی

257

محبوبه

خیابان رسالت ، دروی ، چهارده معصوم یک

85

2702179

شیرین قاسمعلی فرد

258

محسن

ایرج میرزا، ایرج 44

120

6070026

مژگان نیک ساز

259

مرجان

بلوار وکیل آباد ، بین خیابان سروش 4و6

12

6052278

زهرا حکیمی

260

مروارید

جاهدشهر ، خیابان بوستان 15

-

5132400

آسیه میمی

261

مریم

بلوار هفت تیر ، هفت تیر یک

21

8694855

ناینده هاشمی

262

مژده

بلوار فرامرز عباسی ، نبش عباسی25

8

6093122

مژده اسکناطی

263

مصباح

قاسم آباد ، بلوار حجاب ، حجاب 37

-

6615295

شهناز کریمی

264

مطهره

جاده سنتو ، روبروی پلیس راه طرق ، مجتمع جهاد کشاورزی

-

3822362

راحله دهنوی

265

معراج

آزادشهر ، خیابان امامت 42 ، خیابان سید رضی 37

192

6050028

نسرین پور باقرانی

266

ملائک

هفتم گاز ، ابتدای خیابان حبیب بن مظاهر 3 ، مسلم 9

422

2700369

مریم سامی

267

مهتاب

قاسم آباد ، حجاب 8

1

6637818

نسرین افضلیان

268

مهدیه

طبرسی شمالی 54

61

2149303

مهناز جعفری

269

مهر

شهرک لشگر ، بلوارشهید فلاحی ، فلاحی 18

220

5214313

مریم مهرشید

270

مهرآفرین

سازمان آب ، صادقی 13

108

7262963

زهره سالاری

271

مهرافروز

سیدی ، بیست متری بهشتی ، 10 متری نواب

182

3863594

مریم مرادی

272

مهرافشان

قاسم آباد ، بلوار حجاب ، خیابان حجاب 60

-

6224390

عفت فارمدی

273

مهریان

شهرک رازی ، خیابان رازی 3

4

6579445

اشرف جلالی نیا

274

مهر رضا و زهرا

بلوار سجاد ، خیابان بزرگمهر 22

22

7611627

گلریز جوادی

275

مهسا

آزادشهر ، خیابان امامت 60

82

6045620

زهره سیف فرد

276

مهشید

بلوار سید رضی ، سید رضی 9

207

6010749

نرگس صادقی

277

مهیار

جاده سیمان ، خیابان رسالت 65

-

2740205

مریم خندان

278

میلاد

شهرک شهید رجائی ، خیابان حر 29

11

3725644

لیلا شاچری

279

میلاد نور

رسالت 15

3

7632206

نسیم اختری

280

مینا

بلوار طبرسی شمالی ، بین طبرسی 4 و 6

96

2129596

زهرا افضلی

281

مینو

بلوار شفا ، خیابان شفای 36

12

7525137

عذری برادران کاشانی

282

میهن

بلوار معلم ، خیابان سید رضی 38

328

6055811

مهین فتح آبادی

283

نارنج

شهید رستمی 5 ، مدرس 8

26

3661771

زهرا دادخدائی

284

نارون

پیروزی ، رودکی شمالی

2

-

مرضیه مولودی کاخکی

285

ناز گل

بلوار هفت تیر ، خیابان هفت تیر 17 ، جنب سرای سلامتی

-

8682701

سیده زیبا کاخکی

286

نازنین

خیابان فلسطین ، فلسطین 19

21

8453658

صدیقه قدردانی مشهدی

287

نجمه

قاسم آباد ، میدان امامیه ، نبش امامیه 28

-

6226565

منیره کفائی

288

ندا

قاسم آباد ، نبش امامیه 6

1

6637487

انسیه کیانی

289

نرگس

فرامرز عباسی ، بند دال ، خیابان فجر 10

5

7634634

نرگس جهانگیری

290

نشاط

ملک آباد ، نبش نسترن 6و8

15

7615439

بیک خراسانی

291

نغمه

ابتدای شهرک نیروی هوایی

306

8816058

فاطمه اکبری شاندیز

292

نفیسه

خیابان احمد آباد ، خیابان ابوذر غفاری 28

142

8404527

زهرا صدری

293

نگار

بلوار هنرستان ، تقاطع هنرستان و فکوری

194

8679691

بتول غفورنیا

294

نگاه

قاسم آباد ، پل شاهد ، چهارراه ورزش ، خیابان شریعتی

-

6611911

سوسن نیک ذات

295

نمونه

بلوار هفت تیر ، خیابان فکوری 4

9

8674518

فریبا آذری

296

نوآوران

بین وکیل آباد 34و 36

-

8673495

غلامحسین رام برزین نیا

297

نوبهار

بین چهارراه گاز و خواجه ربیع ، عبادی 99

14

7322820

منیژه السادات مهدیزاده

298

نوشین

احمد آباد ، ابوذر غفاری 1/37

8

6622437

صدیقه واعظیان

299

نوگل

بلوار خیام شمالی ، روبروی خیام 50

-

7529050

مریم اقبالی کیانی

300

نونهال

بلوار معلم ، خیابان قائم مقام فراهانی 25

60

8696676

ملیحه امین رضایی

301

نوید

بلوار معلم ، خیابان صدف ، صدف 24

42

8696922

منصوره طاهری راد

302

نوین

کوی سیدی ، شهرک انقلاب ، حاشیه 80 متری

60

3868076

طاهره ضیائی

303

نیکان

میدان تقی آباد ، خیابان بهار ،  بین بهشتی یک و سه

-

8590665

منصوره رضازاده

304

نیک آئین

ابتدای بلوار پیروزی ، نبش خاقانی شمالی 14

-

8782400

سرحدی

305

نیک رخ

بلوار دانشجو ، دانشجو 33

556

8924264

منیره غمخوار

306

نیکو

بلوار فردوسی ، آپارتمان های مرتفع ، بلوک 11

-

7617658

مرضیه شیدفر

307

نیلوفر آبی

طرقبه ، نبش فرهنگ یک

2

-

محمد فرخان

308

نیما

بلوار معلم ، معلم 75 ، نبش میلان دوم ، بلوک 12

-

5018364

نسرین شریفی حبیبی

309

وصال

بلوار فردوسی ، نبش میدان جانباز

111

7683599

آفرین صادقی

310

هاجر

آب و برق ، هفت تیر 28

30

8684295

اکرم محققی

311

هانی

انتهای ابوطالب ، شهرک قدس 9

22

7523837

معصومه حسینی

312

هدایت

خیابان نبش هدایت 7

-

7335226

جمیله حسن زاده زارع

313

هدی

خیابان دریای دوم ، بین کوچه محراب حسینی 32 و30

228

2114947

مریم سامی

314

هدیه

800 متری آب و برق ، چهارراه ولیعصر

104

5022637

مریم فروهید

315

هنگامه

قاسم آباد ، خیابان شریعتی 29، خیابان شریعتی 16/29

-

6634039

صدیقه حکیم زاده

316

یاس

خیابان راهنمایی ، بین راهنمایی 2و4

271

8407111

شهربانو قوام

317

یزدان

کوی طلاب ، خیابان علیمردانی 5

38

2700677

عذرا صادقی

318

یکتا

بلوار شهید قرنی ، خیابان سوزنچی

650

7265329

ناهید ادبی دخانی

319

یگانه

بلوار آزادی ، نبش آزادی 25

-

6049119

سهیلا دوزنده

320

یلدا

بلوار پیروزی ، چهارراه خاقانی ، خیابان خاقانی جنوبی 21

15

8788320

فاطمه بروک

           
*نوع خدمت : اجتماعی . سن مورد پذیرش : زیر 6 سال . جنسیت مورد پذیرش : مختلط . نوع فعالیت : روزانه

 

فهرست مهدکودک های خودکفا تابع بهزیستی

ردیف

نام مرکز

آدرس

پلاک

تلفن

نام مدیر مسئول

1

اداره استاندارد

بلوار خیام

-

8682074

فرزانه اسدی

2

آفاق

سه راه زندان وکیل آباد

-

-

اکرم اندر باری

3

بیمارستان مهر

خیابان کوهسنگی

-

-

خانم کریم خان

4

دانشکده علوم تربیتی

دانشگاه فردوسی

-

-

خانم زهرا مقیمی

5

شکوفه های انقلاب

لشگر 77 ، رزم یک

-

8590006

خانم نبوی

6

فرشتگاه قائم

بیمارستان قائم

-

8400000

راحله قره باشلو

فرستنده: سها
منبع: پورتال استان خراسان رضوی


توجه:دانلود و نصب دو نرم افزار فوق جهت استفاده بهتر از سایت پیشنهاد می شود .
کاربر حاضر : 2036/مجموع : 3587589